Política de Privadesa

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD – GDD), consenteixo que les dades facilitades al formulari siguin incorporades a un fitxer del que és titular TABERNA LEKEITIO CAMBRILS, SL amb la finalitat de:

La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o precontracte realitzat per l’usuari mitjançant aquest web, telèfon, correu postal o correu electrònic. La gestió i control periòdic dels serveis oferts oferts pels mitjans abans esmentats. L´enviament d´informació comercial sobre serveis i productes de TABERNA LEKEITIO CAMBRILS, SL., empreses del grup i filials poguessin oferir a l´usuari d´aquesta web.

L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la vostra sol·licitud i l’usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud.

Consenteixo que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats pertanyents al grup d’empreses de TABERNA LEKEITIO CAMBRILS, SL., filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les referides activitats i amb què les diferents entitats de les empreses abans esmentades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no cap operació.

Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, tret que siguin objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a: TABERNA LEKEITIO CAMBRILS, SL., C/ COLON, 41 BAIXOS 3, 43850 CAMBRILS (TARRAGONA), o mitjançant correu electrònic a: ominatalia@hotmail.com identificant-me degudament.